empty
 
 
loader
Forex forecast 07/05/2022 NZD/USD, AUD/USD, Oil and Bitcoin from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of NZD/USD, AUD/USD, Oil and Bitcoin

*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
Hiển thị thêm


Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho bạn mục phân tích thị trường được cập nhật hàng ngày từ các nhà phân tích chuyên nghiệp của Công ty InstaForex. Mỗi chuyên gia tham gia trình bày trong mục này, thực hiện đánh giá phân tích theo tầm nhìn của mình về tình hình hiện tại trên ngoại hối và các thị trường khác. Tuy nhiên, mục dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và không mang tính chất định hướng cho bất kỳ hành động nào, chúng chứa các bài phân tích tình hình hiện tại trên thị trường tiền tệ. Trong một số trường hợp, ý kiến của các nhà phân tích đối với biến động trong tình hình thị trường hiện tại có thể khác nhau, và như vậy, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên theo dõi ấn phẩm của một nhà phân tích duy nhất, người mà theo quan điểm của bạn là đưa ra đánh giá rõ ràng và chính xác nhất đối với tình hình trên thị trường ngoại hối quốc tế.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.