empty
 
 
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar
Latest price 1.3449 26 Jan 2022 22:23
Price change -0.0001 (-0.0074%)
Traders' feedback
BUYING 50% SELLING 50%
 
jan
24
mo
jan
25
tu
jan
26
we
jan
27
th
jan
28
fr
jan
29
sa
jan
30
su
jan
31
mo
feb
01
tu
feb
02
we
feb
03
th
feb
04
fr
feb
05
sa
feb
06
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.